• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Психологічна служба

У школі працює практичний психолог Дзюба Юлія Дмитрівна.

Основна мета психологічної служби Великодимерського НВО:

забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

Завдання психологічної служби:

 • надання необхідної психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • дослідження психологічного клімату класів;
 • виявлення готовності дітей до школи та адаптація їх до шкільного життя;
 • діагностика готовності до школи майбутніх першокласників;
 • профілактична робота з учнями «групи ризику»;
 • виявлення профорієнтаційних здібностей учнів 9-11 класів;
 • психологічний супровід обдарованих дітей;
 • вивчення впливу оточуючого середовища на встановлення особистості дитини та підлітка;
 • психологічна діагностика індивідуальних особливостей та міжособистісних стосунків учнів, що належать до «групи ризику»;
 • індивідуальна та групова психокорекційна робота;
 • соціально-психологічний супровід дітей, вимушених переселенців з зони АТО;
 • психологічний супровід профільного навчання, сприяння процесу самореалізації старшокласників;
 • просвітницька робота щодо здорового способу життя.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

 1. діагностика - психологічне обстеження учнів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

 2. корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

 3. реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги учням, , які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

 4. профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

 5. прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Основні групи шкільних проблем, що потребують участі психолога - це:

 • встановлення причин різних труднощів у навчально-виховній роботі з дітьми різного віку;
 • подолання і профілактика відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку школярів;
 • допомога у розв'язанні складних питань міжособистісних відносин, конфліктних ситуацій у шкільному середовищі.

Роль шкільної психологічної служби у вирішенні проблем школи.

Для розуміння цілей і завдань роботи психолога в освітній установі важливим є вирішення принципового питання про взаємозв'язок педагогіки з психологією.
Педагогіка і психологія - науки, які тісно пов'язані між собою як змістом своїх предметів, так і історією розвитку.

Сформувалися два підходи до розуміння ролі психології при вирішенні проблем педагогіки:

 1. психологія повинна досліджувати незалежну від педагогічної практики природу дитини, а педагогіка застосовує отримані знання у навчально-виховному процесі (Е. Мейман);

 2. психологія повинна орієнтуватися на розвиток дитини у процесі її навчання і виховання. Як чітко висловився К.Д.Ушинський, психологія повинна вивчати дітей, виховуючи і навчаючи їх, для того, щоб виховувати і навчати, вивчаючи їх. Ця точка зору є прийнятою у вітчизняній психологічній та педагогічній науках.

Стаючи на цю позицію, слід пам'ятати, що:

по-перше, взаємозв'язок педагогіки і психології передбачає розмежування між ними як науками, кожна з яких має власний предмет;

по-друге, психологія розробляє власне психологічні проблеми навчально-виховного процесу, а не тільки і не стільки бере участь у вирішенні педагогічних.

Розмежування педагогіки і психології залежить від розв'язання проблеми про співвідношення розвитку і навчання, розвитку і виховання. Особливістю навчально-виховного процесу є обумовленість його ефективності психологічним фактором. Психологічний фактор - узагальнене поняття, в якому фіксується динамічна сукупність психічних властивостей окремих індивідів, соціальних груп і в цілому суспільства. У різних сферах діяльності переважають ті чи інші елементи психологічного фактору. В навчанні найбільшого значення набувають такі психічні процеси учнів: увага, пам'ять, мислення, уява. У науковій роботі - інтелект, пам'ять, інтуїція вчених; у художній діяльності - емоції, фантазія митця. Шлях до підвищення ефективності роботи школи лежить через врахування психологічного фактора навчально-виховного процесу.


Кiлькiсть переглядiв: 152