15 травня 2017 р. на базі Великодимерського СЗО НВК відбувся науково-практичний семінар «Реалізація завдань компетентнісно орієнтованої природничої освіти.

У семінарі взяли участь наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України.

Відділ хімії: Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу, «Оновлення змісту навчальних програм з хімії для основної і старшої школи»; Вороненко Т.І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу, «Використання компетентнісно орієнтованих задач з хімії».

Відділ біології: Матяш Н.Ю., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, «Етапи реалізації оновленого змісту курсу біології на засадах компетентнісно-орієнтованого навчання»; Коршевнюк Т.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, «Завдання шкільної біологічної освіти в контексті концепції Нової української школи»; Козленко О.Г., науковий співробітник відділу, «Компетентнісно-орієнтовані завдання у навчанні біології з використанням методу моделювання».

Відділ фізики: Засєкіна Т.М., заступник директора з науково-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, «Підручник як засіб компетентнісно орієнтованого навчання фізики»; Головко М. В., заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, «Сучасна методика фізики в історичному контексті»; Засєкін Д. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, «Засоби підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання»; Непорожня Л.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, «Формування природничо-наукової компетентності учнів у контексті STEM-оcвіти»; Сіпій В.В., молодший науковий співробітник відділу, «Формування політехнічного складника предметної компетентності учнів з фізики у підручниках нового покоління для STEM-оcвіти».

Під час семінару відбулося обговорення змін навчальних програм старшої школи у зв’язку з необхідністю реалізації завдань компетентнісно орієнтованої освіти та підбиття підсумків дослідно-експериментальної роботи за 2016-2017 н.р.

Дудар А.В., заступник директора з НР, підняла питання, щодо створення умов для розвитку майстерності та творчої ініціативи педагогів НВК.

Представники Інституту педагогіки та Великодимерського НВК відвідали бананову ферму, що знаходиться в Броварському районі с. Рожни. Під час екскурсії познайомилися з засновником ферми, Патій Анатолій Васильович, колишній директор агрофірми, розробник енергозберігаючих технологій, вирощує цитрусові, банани, інжир та різні екзотичні плодові рослини. У будівництві та експлуатації бананової ферми поєднані та реалізовані теоретичні знання у практичному використанні з різних наукових дисциплін, що є важливим прикладом компетентнісного підходу, щодо подальшого розвитку освіти України. Його проект будинку з використанням енергозберігаючих технологій запатентовано в Німеччині.

Учасники семінару на власні очі побачили, що нічого неможливого в світі не має. Науковці були вкрай здивовані та захоплені побаченим.

Підводячи підсумки, можна сказати, що семінар був проведений на високому рівні.

Фото-звіт.

Фото-звіт з екскурсії.

/Files/photogallery/1471/P4230376.JPG


7 квітня на базі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 відбувся семінар – практикум учителів математично – технічних дисциплін
на тему: "Формування предметних, міжпредметних і ключових компетентностей учнів на уроках математики та інформатики".

Програма семінару.

09.30 - 10.00 Реєстрація учасників семінару. Кожем’яко С.А., заступник директора з НВР.

10.00 -10.10 Презентація Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 та вчителів методичної комісії фізико-математичного циклу. Кожем’яко С.А., заступник директора з НВР, учитель інформатики, спеціаліст першої категорії.

10.10 -10.25 З досвіду позакласної роботи з математики. Спалило О.С., учитель математики , спеціаліст вищої категорії, «старший учитель».

10.40 - 11.05 Фрагмент уроку геометрії в 7-А класі Тема. Коло та його властивості. Павленко О.В., учитель математики, спеціаліст першої категорії.

11.10 - 12.35 Фрагмент уроку алгебри в 8-А класі. Тема. Розв’язування квадратних рівнянь. Зарицька С.А., учитель математики, спеціаліст вищої категорії.

12.40 - 13.05 Фрагмент уроку алгебри в 9-А класі. Тема. Арифметична та геометрична прогресія. Жучкова В.М., учитель математики, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель».

13.10 - 13.30 Майстер-клас «Освітні ресурси: від теорії до практики». Кожем’яко Є.П., учитель інформатики, спеціаліст першої категорії.

13.30 - 14.00 Позакласний захід «Турнір Чемпіонів» (конкурс знавців математики та інформатики). Кожем’яко С.А., заступник директора з НВР, учитель інформатики, спеціаліст першої категорії, Жучкова В.М., учитель математики, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель».

14.00 - 14.30 Круглий стіл. Обмін досвідом з теми семінару учасники семінару.

/Files/photogallery/1316/IMG_8122.JPG
Фото-звіт.


16 жовтня на базі інституту педагогіки України відбувся круглий стіл: «Актуальні проблеми підручникотворення в галузі природознавчої освіти».

На засіданні брали участь:

Величко Л. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Синхроністична таблиця як елемент структури підручника хімії»;

Головко М. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, «Проблеми розвитку підручника з фізики для загальноосвітньої школи».

Гринюк О.С., науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Втілення в підручниках з природознавства для старшої школи засад для дослідницької роботи учнів»;

Гуз К. Ж., доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, «Методична система втілення в підручниках природничого циклу технології формування здоров 'язбережувального життєствердного образу світу»;

Засєкін Д. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Формування ключових компетентностей старшокласників засобами підручника фізики»;

Засєкіна Т. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, «Концептуальні засади реалізації двоконцентрового курсу фізики в підручниках для основної і старшої школи»;

Козленко О. Г., науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Моделювання як засіб організації засвоєння оновленого змісту розділу «Біологія. 9 клас»»;

Коршевнюк Т. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Реалізація основних складників змісту біологічної компоненти освіти у шкільних підручниках»;

Кулинич Н. Ф., учитель фізики Великодимерського середнього загальноосвітнього павчально-виховного комплексу Броварського району Київської області, «Реалізація компетентнісного підходу в підручниках фізики для 7 класу»;

Кучук С. Ю., здобувай відділу біологічної, хімічної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Знання про досягнення нанотехнологій у вітчизняних чинних шкільних підручниках з біології і хімії»;

Мельник Ю. С, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Компетентнісно орієнтована система задач у сучасному підручнику фізики для старшої школи»;

Сіпій В. В., аспірант Інституту педагогіки НАПН України, «Формування політехнічного складника предметної компетентності учнів засобами підручника фізики»;

Усік О. В., учитель хімії Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу Броварського району Київської області, «Уроки впровадження підручників хімії нового покоління»;

Шут М. І., доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Мартинюк М. Т., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Благодаренко Л. Ю., доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, «Компетентнісно-формувальний вимір якості шкільного підручника фізики».

Фото-звіт.


/Files/photogallery/1181/P1300249.JPG


28 квітня на базі Великодимерського СЗО НВК відбулося спільне засідання відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України і Великодимерського НВК, на якому були обговорені результати експериментальної роботи у 2014-2015 н.р. Науковцями Інституту педагогіки були проведені в різних класах уроки та анкетування:
6-Б (біологія)
Т. В. Коршевнюк, старший науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук наук, старший науковий співробітник.
9-В (біологія)
Н. Ю. Матяш, провідний науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник.
10-Б (біологія)
О. Г. Козлєнко, науковий співробітник відділу.
7-Г (хімія)
Т. І. Вороненко, старший науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук.
9-Б (хімія)
Л. П. Величко, завідувач відділу, доктор пед. наук, профессор.
7-Б (фізика)
Т. М. Засєкіна, заступник директора Інституту педагогіки, провідний науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник.
Д. О. Засєкін, старший науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук.
11-Б (фізика)
Л. В. Непорожня, провідний науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник.
М. В. Головко, заступник директора Інституту педагогіки, провідний науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник.
11-А (фізика)
В. В. Сіпій, молодший науковий співробітник відділу.
І. П. Крячко, науковий співробітник відділу.
За круглим столом виступили:
Л.П. Величко з інформацією про розвантаження навчальних програм;
Н. М. Царик, директор НВК, А. В. Дудар, заступник директора з навчальної роботи про хід експерименту у НВК.

Сайт Інституту Педагогіки.

Програма засідання.

Фото-звіт.


Учителем фізики Ростовським Ю.А. проводиться апробація підручника „Фізика 7” (автор Головко М.В.) розрахований на 2 год за тиждень. Оскільки в діючій програмі передбачено 1 год на тиждень у 7 класах, то апробація проходить фрагментарно у 7-8 класах. Підручник допомагає учням не тільки здобувати знання з фізики, а й застосовувати їх на практиці виконуючи досить різноманітні вправи та задачі, контролювати, систематизувати та корегувати здобуті навички, виконуючи завдання для самоперевірки в кінці кожного розділу.


/Files/images/Изображение 024.jpg
Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи за темою “Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу” учитель-експериментатор Кулинич Надія Федорівна апробує підручник “Фізика 7” (автори Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін), який допомагає учням здобувати знання з фізики та успішно застосовувати їх на практиці. Учні зізнаються, що цей підручник став їм добрим помічником.

/Files/images/Изображение 023.jpg
Учитель хімії Усік Олександр Володимирович провів тематичне оцінювання №1 „Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.” учнів 8-х класів за завданнями лабораторії хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України (зав. Величко Л. П.).

/Files/images/IMGP4902.JPGКiлькiсть переглядiв: 42