26 квітня на базі НВО відбувся науково-практичний семінар, на який до Великої Димерки приїхали наукові працівники відділів математичної та інформатичної освіти і хімічної, біологічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України. Під керівництвом Бурди М. І., завідувача відділу, академіка Інституту педагогіки, було проведено круглий стіл з питання “Реалізація завдань компетентнісно орієнтованої природничо-математичної освіти” в контексті концепції Нової школи. Ці завдання стосуються вирішення проблем сучасного цілепокладання у педагогічному процесі, визначення результатів навчання через предметні та ключові компетентності учня, оновлення структури і змісту, форм, методів і засобів навчання, оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів, загалом — розроблення й удосконалення навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Виступили: Величко Л. П., завідувач відділу, професор, Матяш Н. Ю., кандидат педагогічних наук, Вороненко Т. І., кандидат педагогічних наук, Ліпінський В. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Непорожня Л. В., кандидат педагогічних наук, Засєкін Д. О., кандидат педагогічних наук, Сіпій В. В., молодший науковий співробітник відділу, Козленко О. Г., науковий співробітник відділу, Васильєва Д. О., кандидат педагогічних наук. У обговоренні взяли участь педагоги НВО: Кулинич Н. Ф., учитель фізики, Віткалова Н. Я., учитель математики, Крук Л. С., учитель інформатики, Хитрий О. О., учитель інформатики, Усік О. В., учитель хімії, Андрєєва С. С., учитель інформатики, Юхта Н. М., учитель математики, Марченко О. В., учитель математики, Кучерова І. І., учитель математики. З’ясовано проблеми, які виникають у педагогів стосовно цього питання; можливості для вирішення означених проблем. Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці Інституту педагогіки та учителів-експериментаторів.

/Files/photogallery/1611/P3140342.JPG
В результаті цієї зустрічі були напрацьовані шляхи удосконалення співпраці Великодимерського НВО та відповідних відділів Інституту педагогіки.

Наукові працівники подарували педагогам навчально-методичну літературу, фахові журнали “Математика у рідній школі”, “Комп’ютер у школі та сім’ї“, роздавальний матеріал, посібники, підручники, авторами яких вони є.

Гості також здійснили екскурсію на завод Кока Кола, яка змогла відбутися завдяки Гришку Сергію Миколайовичу, голові районної ради. Наукові працівники звертаються із словами подяки за організацію цього заходу та високо оцінюють підготовку семінару Великодимерським НВО.


15 травня 2017 р. на базі Великодимерського СЗО НВК відбувся науково-практичний семінар «Реалізація завдань компетентнісно орієнтованої природничої освіти.

У семінарі взяли участь наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України.

Відділ хімії: Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу, «Оновлення змісту навчальних програм з хімії для основної і старшої школи»; Вороненко Т.І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу, «Використання компетентнісно орієнтованих задач з хімії».

Відділ біології: Матяш Н.Ю., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, «Етапи реалізації оновленого змісту курсу біології на засадах компетентнісно-орієнтованого навчання»; Коршевнюк Т.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, «Завдання шкільної біологічної освіти в контексті концепції Нової української школи»; Козленко О.Г., науковий співробітник відділу, «Компетентнісно-орієнтовані завдання у навчанні біології з використанням методу моделювання».

Відділ фізики: Засєкіна Т.М., заступник директора з науково-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, «Підручник як засіб компетентнісно орієнтованого навчання фізики»; Головко М. В., заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, «Сучасна методика фізики в історичному контексті»; Засєкін Д. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, «Засоби підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання»; Непорожня Л.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, «Формування природничо-наукової компетентності учнів у контексті STEM-оcвіти»; Сіпій В.В., молодший науковий співробітник відділу, «Формування політехнічного складника предметної компетентності учнів з фізики у підручниках нового покоління для STEM-оcвіти».

Під час семінару відбулося обговорення змін навчальних програм старшої школи у зв’язку з необхідністю реалізації завдань компетентнісно орієнтованої освіти та підбиття підсумків дослідно-експериментальної роботи за 2016-2017 н.р.

Дудар А.В., заступник директора з НР, підняла питання, щодо створення умов для розвитку майстерності та творчої ініціативи педагогів НВК.

Представники Інституту педагогіки та Великодимерського НВК відвідали бананову ферму, що знаходиться в Броварському районі с. Рожни. Під час екскурсії познайомилися з засновником ферми, Патій Анатолій Васильович, колишній директор агрофірми, розробник енергозберігаючих технологій, вирощує цитрусові, банани, інжир та різні екзотичні плодові рослини. У будівництві та експлуатації бананової ферми поєднані та реалізовані теоретичні знання у практичному використанні з різних наукових дисциплін, що є важливим прикладом компетентнісного підходу, щодо подальшого розвитку освіти України. Його проект будинку з використанням енергозберігаючих технологій запатентовано в Німеччині.

Учасники семінару на власні очі побачили, що нічого неможливого в світі не має. Науковці були вкрай здивовані та захоплені побаченим.

Підводячи підсумки, можна сказати, що семінар був проведений на високому рівні.

Фото-звіт.

Фото-звіт з екскурсії.

/Files/photogallery/1471/P4230376.JPG


7 квітня на базі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 відбувся семінар – практикум учителів математично – технічних дисциплін
на тему: "Формування предметних, міжпредметних і ключових компетентностей учнів на уроках математики та інформатики".

Програма семінару.

09.30 - 10.00 Реєстрація учасників семінару. Кожем’яко С.А., заступник директора з НВР.

10.00 -10.10 Презентація Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 та вчителів методичної комісії фізико-математичного циклу. Кожем’яко С.А., заступник директора з НВР, учитель інформатики, спеціаліст першої категорії.

10.10 -10.25 З досвіду позакласної роботи з математики. Спалило О.С., учитель математики , спеціаліст вищої категорії, «старший учитель».

10.40 - 11.05 Фрагмент уроку геометрії в 7-А класі Тема. Коло та його властивості. Павленко О.В., учитель математики, спеціаліст першої категорії.

11.10 - 12.35 Фрагмент уроку алгебри в 8-А класі. Тема. Розв’язування квадратних рівнянь. Зарицька С.А., учитель математики, спеціаліст вищої категорії.

12.40 - 13.05 Фрагмент уроку алгебри в 9-А класі. Тема. Арифметична та геометрична прогресія. Жучкова В.М., учитель математики, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель».

13.10 - 13.30 Майстер-клас «Освітні ресурси: від теорії до практики». Кожем’яко Є.П., учитель інформатики, спеціаліст першої категорії.

13.30 - 14.00 Позакласний захід «Турнір Чемпіонів» (конкурс знавців математики та інформатики). Кожем’яко С.А., заступник директора з НВР, учитель інформатики, спеціаліст першої категорії, Жучкова В.М., учитель математики, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель».

14.00 - 14.30 Круглий стіл. Обмін досвідом з теми семінару учасники семінару.

/Files/photogallery/1316/IMG_8122.JPG
Фото-звіт.


16 жовтня на базі інституту педагогіки України відбувся круглий стіл: «Актуальні проблеми підручникотворення в галузі природознавчої освіти».

На засіданні брали участь:

Величко Л. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Синхроністична таблиця як елемент структури підручника хімії»;

Головко М. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, «Проблеми розвитку підручника з фізики для загальноосвітньої школи».

Гринюк О.С., науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Втілення в підручниках з природознавства для старшої школи засад для дослідницької роботи учнів»;

Гуз К. Ж., доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, «Методична система втілення в підручниках природничого циклу технології формування здоров 'язбережувального життєствердного образу світу»;

Засєкін Д. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Формування ключових компетентностей старшокласників засобами підручника фізики»;

Засєкіна Т. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, «Концептуальні засади реалізації двоконцентрового курсу фізики в підручниках для основної і старшої школи»;

Козленко О. Г., науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Моделювання як засіб організації засвоєння оновленого змісту розділу «Біологія. 9 клас»»;

Коршевнюк Т. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Реалізація основних складників змісту біологічної компоненти освіти у шкільних підручниках»;

Кулинич Н. Ф., учитель фізики Великодимерського середнього загальноосвітнього павчально-виховного комплексу Броварського району Київської області, «Реалізація компетентнісного підходу в підручниках фізики для 7 класу»;

Кучук С. Ю., здобувай відділу біологічної, хімічної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Знання про досягнення нанотехнологій у вітчизняних чинних шкільних підручниках з біології і хімії»;

Мельник Ю. С, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, «Компетентнісно орієнтована система задач у сучасному підручнику фізики для старшої школи»;

Сіпій В. В., аспірант Інституту педагогіки НАПН України, «Формування політехнічного складника предметної компетентності учнів засобами підручника фізики»;

Усік О. В., учитель хімії Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу Броварського району Київської області, «Уроки впровадження підручників хімії нового покоління»;

Шут М. І., доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Мартинюк М. Т., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Благодаренко Л. Ю., доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, «Компетентнісно-формувальний вимір якості шкільного підручника фізики».

Фото-звіт.


/Files/photogallery/1181/P1300249.JPG


28 квітня на базі Великодимерського СЗО НВК відбулося спільне засідання відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України і Великодимерського НВК, на якому були обговорені результати експериментальної роботи у 2014-2015 н.р. Науковцями Інституту педагогіки були проведені в різних класах уроки та анкетування:
6-Б (біологія)
Т. В. Коршевнюк, старший науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук наук, старший науковий співробітник.
9-В (біологія)
Н. Ю. Матяш, провідний науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник.
10-Б (біологія)
О. Г. Козлєнко, науковий співробітник відділу.
7-Г (хімія)
Т. І. Вороненко, старший науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук.
9-Б (хімія)
Л. П. Величко, завідувач відділу, доктор пед. наук, профессор.
7-Б (фізика)
Т. М. Засєкіна, заступник директора Інституту педагогіки, провідний науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник.
Д. О. Засєкін, старший науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук.
11-Б (фізика)
Л. В. Непорожня, провідний науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник.
М. В. Головко, заступник директора Інституту педагогіки, провідний науковий співробітник відділу, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник.
11-А (фізика)
В. В. Сіпій, молодший науковий співробітник відділу.
І. П. Крячко, науковий співробітник відділу.
За круглим столом виступили:
Л.П. Величко з інформацією про розвантаження навчальних програм;
Н. М. Царик, директор НВК, А. В. Дудар, заступник директора з навчальної роботи про хід експерименту у НВК.

Сайт Інституту Педагогіки.

Програма засідання.

Фото-звіт.


Учителем фізики Ростовським Ю.А. проводиться апробація підручника „Фізика 7” (автор Головко М.В.) розрахований на 2 год за тиждень. Оскільки в діючій програмі передбачено 1 год на тиждень у 7 класах, то апробація проходить фрагментарно у 7-8 класах. Підручник допомагає учням не тільки здобувати знання з фізики, а й застосовувати їх на практиці виконуючи досить різноманітні вправи та задачі, контролювати, систематизувати та корегувати здобуті навички, виконуючи завдання для самоперевірки в кінці кожного розділу.


/Files/images/Изображение 024.jpg
Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи за темою “Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу” учитель-експериментатор Кулинич Надія Федорівна апробує підручник “Фізика 7” (автори Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін), який допомагає учням здобувати знання з фізики та успішно застосовувати їх на практиці. Учні зізнаються, що цей підручник став їм добрим помічником.

/Files/images/Изображение 023.jpg
Учитель хімії Усік Олександр Володимирович провів тематичне оцінювання №1 „Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.” учнів 8-х класів за завданнями лабораторії хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України (зав. Величко Л. П.).

/Files/images/IMGP4902.JPGКiлькiсть переглядiв: 106