• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Абітурієнту


Вступ.ОСВІТА.UA

Проведення вступної кампанії 2017 р.

/Files/images/НДПУ.jpg
Опис спеціальностей.

Відеопрезентація кафедри фізики.


/Files/images/кафедра.jpg
kafvp.kpi.ua


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ при вступі до Національного університету харчових технологій у 2017 році на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра

Спеціальності підготовки за освітнім ступенем бакалавра Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів Вага атестату про повну загальну середню освіту Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ
Код Спеціальність Спеціалізація
► 051 Економіка
► 056 Міжнародні економічні відносини або Міжнародна економіка
► 071 Облік і оподаткування
► 072 Фінанси, банківська справа та страхування
► 073 Менеджмент
1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0
2. Математика 0,3 100
3. Історія України або Іноземна мова 0,25 100
► 061 Журналістика 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0
2. Історія України 0,3 100
3. Творчий конкурс 0,25 100
► 075 Маркетинг 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0
2. Історія України 0,3 100
3. Географія або Іноземна мова 0,25 100
► 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність або Управління персоналом та економіка праці або Товарознавство і торговельне підприємництво 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0
2. Історія України 0,3 100
3. Географія або Іноземна мова 0,25 100
► 101 Екологія 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,05
2. Біологія 0,3 100
3. Географія або Хімія 0,2 100
► 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0
2. Математика 0,35 100
3. Фізика або Історія України 0,2 100
► 131 Прикладна механіка або Машини і технології пакування або Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки
► 133 Галузеве машинобудування або Обладнання переробних і харчових виробництв або Обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв ► 186 Видавництво та поліграфія
1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,05
2. Математика 0,3 100
3. Історія України або Іноземна мова 0,2 100
► 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
► 142 Енергетичне машинобудування або Холодильні машини і установки
► 144 Теплоенергетика
1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,05
2. Математика 0,3 100
3. Іноземна мова або Історія України 0,2 100
► 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,05
2. Математика 0,3 100
3. Фізика або Історія України 0,2 100
► 161 Хімічні технології та інженерія 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,05
2. Математика 0,3 100
3. Хімія або Іноземна мова 0,2 100
► 162 Біотехнології та біоінженерія 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,05
2. Біологія 0,3 120
3. Хімія або Математика 0,2 110
► 181 Харчові технології або Харчові технології та інженерія або Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,05
2. Математика 0,3 100
3. Хімія або Іноземна мова 0,2 100
► 241 Готельно-ресторанна справа 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0
2. Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова або Географія 0,25 100
► 242 Туризм 1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0

Запрошення до вступу на факультет ІМПТ.

Шановний(а) пане(і) директоре школи!

Починаючи з 1930 року Національний університет харчових технологій проводить підготовку фахівців для спиртової, цукрової, масложирової, хлібопекарської, кондитерської, фармацевтичної, м'ясо-молочної, пакувальної та переробної галузей промисловості України та зарубіжжя. Сьогодні це сучасний державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, який випускає бакалаврів і магістрів європейського рівня.

Один з провідних структурних підрозділів університету є факультет Інженерної механіки та пакувальної техніки, який готує фахівців за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка» та 186 «Видавництво та поліграфія» за спеціалізаціями «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв», «Машини і технології пакування», «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки», «Технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань».

Для підготовки фахівців по новітнім навчальним програмам на факультеті постійно оновляється навчальна метеріально-технічна база. В цьому напрямку факультет тісно співпрацює з провідними харчовими та машинобудівними підприємствами та компаніями України.

Гордістю факультету є професорсько-викладацький склад випускових кафедр технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування, машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, технічної механіки та пакувальної техніки, теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, який складається з 17 професорів, докторів наук, 65 доцентів, кандидатів наук.

Факультет Інженерної механіки та пакувальної техніки тривалий час співпрацює з провідними університетами Німеччини, Польщі, Болгарії, Білорусії, Грузії, Молдови щодо обміну студентами при проходженні практик, стажування та отримання випускниками подвійних дипломів (українського та європейського).

Необхідно зазначити, що відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, остаточний конкурсний бал поданих документів збільшується шляхом множення його на галузевий коефіцієнт за умови вибору першого пріоритету на спеціальності (спеціалізації): 131 Прикладна механіка та 133 Галузеве машинобудування. Галузевий коефіцієнт на спеціальності факультету інженерної механіки та пакувальної техніки дорівнює 1,03, що значно збільшує шанси абітурієнтів вступити на місце державного замовлення.

Перелік конкурсних предметів при вступі на спеціальності факультету інженерної механіки та пакувальної техніки на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра складають: українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова.

Університет забезпечує якісну підготовку спеціалістів за державний кошт та гарантує працевлаштування. Лише у 2016 р. студенти факультету стали переможцями у Всеукраїнській олімпіаді «WorldSkills Ukraine», в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт присвячених вирішенню актуальних задач пакувальної індустрії «Золотий каштан» та у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Обладнання переробних та харчових виробництв».

Враховуючи те, що спеціальності факультету потрапили до переліку таких, які мають великий попит на ринку праці, студенти отримують більшу стипендію ніж в інших спеціальностях.

Запрошуємо випускників шкіл, коледжів та професійно-технологічних закладів на навчання за спеціальностями факультету.

Тел. для інформації: (050)-358-50-32

Сайт факультету: impt.nuft.edu.ua

E-mail:
impt@nuft.edu.ua


Кiлькiсть переглядiв: 29